Курс "Менеджмент міжнародних проєктів" - вибіркова дисципліна для магістрів ОПП  "Міжнародні відносини" та ОПП "Міжнародна інформація"
Менеджмент міжнародних проєктів - це процес планування, організації, контролю та керування роботою у міжнародних проектах з метою досягнення поставлених цілей.
Загальною метою курсу «Менеджмент міжнародних проєктів» - це навчити основ управління проєктами.
Курс розрахований на 120 год./ 4кредити. Лекцій - 15 год. , семінарських -15 год. , самостійна робота - 90 год. 
Курс передбачає практичне завдання - створення  проєкту групою студентів. 
Форма підсумкового оцінювання- залік.