Професійно  зорієнтованої практики з елементами програмування студентів є складовою частиною навчального процесу, проводиться з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань, набуття навичок і досвіду самостійної практичної роботи на комп'ютері.

На першому курсі студенти спеціальності 014.09 – Середня освіта (інформатика) згідно з навчальним планом повинні виконати завдання навчальної професійно  зорієнтованої практики з елементами програмування протягом другого семестру. Завдання практики націлені на допомогу студентам закріпити й поглибити базові знання навчальних дисциплін професійної підготовки циклу програмування та математики, а також у формуванні професійних знань і навичок, які допоможуть у практичній роботі.