освоєння системного підходу та повторення із поглибленим вивченням математичних основ проектування радіотехнічних систем. Вивчення курсу сприятиме формуванню сучасного наукового світогляду аспірантів.

В результаті вивчення даної дисципліни аспіранти повинні

знати:

  • типи зворотних зв’язків;
  • основні характеристики функціональних блоків радіотехнічних пристроїв, систем та комплексів (передавальні, прохідні, зворотні коефіцієнти передачі, частотні характеристики тощо);
  • принципи та процедури, що використовуються в телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних мережах та радіотехніці.

 вміти:

  • застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу нескладних систем (2-4 функціональних вузли);
  • володіти базовими знаннями з математичних методів, які застосовують для аналізу роботи РЕА (комплексні характеристики, перетворення Фур’є, Лапласа тощо);
  • обґрунтовувати вибір та ефективно застосовувати математичні методи, комп'ютерні моделі і технології моделювання, а також підходи та методи оптимізації телекомунікаційних і радіотехнічних систем, комплексів, технологій, пристроїв та їх компонентів шляхом аналізу функціонування різних конструктивних, технологічних і алгоритмічних рішень;
  • обґрунтовувати та застосовувати математичні методи, комп'ютерні моделі і технології моделювання, а також підходи та методи оптимізації телекомунікаційних і радіотехнічних систем, комплексів, технологій, пристроїв та їх компонентів.