Курсова робота як вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується здобувачами вищої освіти закладів вищої  освіти протягом семестру з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, здобутих за час навчання, та їхнього застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання є важливим етапом набуття відповідних компетенцій студентом, що навчається за ОП Середня освіта (історія).