Для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування. Виклад матеріалу орієнтований для майбутніх фахівців у різних сферах економіки.