Для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок  освітньо-професійного ступеня "фаховий молодший бакалавр". Виклад матеріалу орієнтований для майбутніх спеціалістів у галузі  07 Управління та адміністрування.