Для студентів галузі  знань 07 Управління та адміністрування підготовки за освітньо-професійним ступенем "фаховий молодший бакалавр".