Дисципліна «Обчислювальна практика» належить до переліку нормативних навчальних дисциплін і є однією з фундаментальних загальноосвітніх дисциплін, що забезпечує професійний розвиток бакалавра комп’ютерних наук та спрямована на закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих майбутніми фахівцями під час навчання. Даний курс спрямовано:
•    на поглиблення теоретичних та практичних навичок роботи із С++;
•    на опанування роботи із середовищем програмування Visual Studio;
•    побудову програмних застосунків засобами С++ та баз даних;