Метою вивчення курсу є одержання аспірантами знань з новітнього напрямку розвитку - квантової інформатики, яка сформувалася в останні 20 років на основі класичної теорії  інформації, інформатики та квантової механіки. Вивчення курсу сприятиме формуванню сучасного наукового світогляду аспірантів.