Сучасні теорії, що розкривають сутність еволюційного процесу