Вибіркова дисципліна "Сучасні літературознавчі концепції" покликана дати здобувачам третього освітньо-наукового рівня знання про історію та стан сучасного українського літературознавства і літературознавчі концепції.