Курс «Практикум перекладу» є важливою частиною теоретичної та практичної підготовки майбутніх перекладачів англійської мови. Він опирається на знання, отримані студентами при засвоєнні матеріалу з загального мовознавства, стилістики, лексикології, граматики, лінгвокраїнознавства. Мета курсу — забезпечити студентів підґрунтям, необхідним для розв'язання прикладних перекладацьких завдань; ознайомити студентів з основними концепціями теорії перекладу, сформувати Їхню перекладацьку компетенцію, підготувати до міжкультурної комунікації і професійної діяльності в сучасних умовах.