Мета даної дисципліни полягає в тому, щоб студенти навчилися використовувати набуті ними раніше знання з математики для розв’язування фізичних задач і вирішення проблем теоретичної механіки.