Навчальна дисципліна «Крос-платформне програмування» ґрунтується на дисциплінах «Алгоритмізація та програмування», «Об’єктно-орієнтоване програмування», JavaScriptтехнології, «Навчальна технологічна практика», «Англійська мова професійного спрямування» та є основою для дисциплін «Програмування мобільних додатків», «Технології хмарних та розподілених систем й паралельних обчислень». Мета навчальної дисципліни - вивчення теоретичних основ і принципів побудови крос-платформної віртуальної машини та способів створення програм на мові Java.