Мета навчальної дисципліни: формування у фахівців комплексу професійних знань, умінь та навичок з основних принципів організації комп’ютерних мереж, необхідних для подальшого вивчення спеціальних дисциплін та для практичної інженерної діяльності в майбутньому, де потребуються теоретичні знання і практичні навички із застосуванням апаратного і програмного забезпечення комп’ютерних мереж для вирішення прикладних завдань.