Мета навчальної дисципліни: теоретична і практична підготовка студентів з цього курсу а також розвиток у них навиків самостійної роботи при вирішенні задач пов’язаних з метрологією і метрологічною діяльністю, вивчення систем одиниць фізичних величин, засобів вимірювань, основ теорії вимірювань математичних дій над результатами вимірювань; основ стандартизації, кваліметрії та управління якістю.