Мета дисципліни полягає в тому, щоб студенти отримали певні професійні знання з понятійного апарату векторного і тензорного числення та їх використання для вивчення основ теоретичної та експериментальної фізики, зокрема класичної механіки, електродинаміки, квантової механіки та інших.