Сучасна лінгвістика, що відображає тенденцію до багатовекторного і комплексного аналізу мовних явищ, спрямована на вивчення ролі людини як основного суб’єкта процесу комунікації в мовленнєвій діяльності, на визначення стратегій і тактик спілкування, виокремлення категорійних величин та засвідчує зміну пріоритетів – від структуралізму до антропоцентризму, до лінгвістики мовця, динаміки мовних форм, граматики висловлення. Навчальна дисципліна «Комунікативно-інтенційний простір українськомовного дискурсу», що її запропоновано для здобувачів наукового ступеня «Доктор філософії», зорієнтована на виявлення пріоритетної ролі людини в текстопороджувальній і рецептивній діяльності, у різних дискурсивних практиках мовної особистості.