Вивчення курсу «Українська література для дітей та юнацтва у світовому контексті» передбачає ретроспективне освоєння конкретного літературного пласту як самодостатнього феномену, осмислення творчості авторів, котрі творили для дітей, через аналіз, інтерпретацію їхніх здобутків у світовому естетичному полі. Цей матеріал украй важливий як для розуміння дитинства, дитячої психології, специфічних естетичних потреб дитини, так і для вироблення широкої філологічної компетенції молодої людини.