Вивчення курсу «Творча індивідуальність письменника як об’єкт наукового дискурсу» передбачає засвоєння матеріалу про основні досягнення в науковому дослідженні відповідної літературознавчої і психологічної проблематики, а саме узагальнення історій становлення та розвитку художніх обдарувань письменників, особливостей їхнього художнього самовираження, психології творчих здібностей, обдарованості тощо.