Дана дисципліна призначена розширити науковий контекст жанрології відповідно дисертаційної теми аспіранта. Теорія літературних жанрів сьогодні відчуває на собі суттєвий вплив сучасних наукових дисциплін гуманітарного напряму, зокрема, рецептивної естетики і комп’ютерних форм спілкування, що дуже впливає на жанрову систему літературних форм.

Проблематика курсу адаптується до практичних можливостей сьогодення.