Курс „Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням”  є обов’язковою дисципліною, призначеною для вивчення студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на 1–2 курсах.