Дана дисципліна призначена розширити культорологічний контекст компаративістики відповідно сучасної літературної ситуації, яка включає в себе нові жанрові форми (у тому числі словесні зразки комп’ютерних мереж) з урахуванням наукової теми дисертанта. Відповідно постмодерністської специфіки новітньої літератури компаративістику актуалізують такі напрями, як теорія традиційних сюжетів та образів і теорія прочитання тексту. Проблематика курсу адаптується до практичних можливостей наукового дискурсу.