Курс для здобувачів третього рівня підготовки за спеціальністю 035 Філологія