Структуру та зміст курсу побудовано на основі узагальнення реальної практики господарської діяльності та її правового регулювання. Опановуючи курс, здобувач вищої освіти має ознайомитися з основними правовими нормами регулювання господарської діяльності. По завершенні вивчення курсу здобувач вищої освіти має розуміти: що безпосередньо являє собою господарська діяльність; загальні положення щодо організації правової роботи у сфері господарювання; особливості діяльності суб’єктів господарювання; як підготувати та здійснити юридичний супровід різноманітних договорів; яким чином здійснюється державне регулювання господарської діяльності.

Мета навчальної дисципліни: сприяти формуванню у здобувачів освіти що навчаються на освітньо-професійній програмі «Менеджмент туристичної індустрії» комплексу теоретичних знань стосовно законодавчих та підзаконних актів регулювання господарської та туристичної галузі в Україні і прикладних навичок щодо укладення основних договорів в сфері туризму, а також вміння надавати комплексну кваліфіковану юридичну допомогу при сплаті податків, укладенні договорів, складанні статутних документів та ін.