Навчальна дисципліна призначена для ознайомлення студентів з основними теоретичними та практичними аспектами теорії штучного інтелекту, знайомства з поняттями нейромережі та системи підтримки прийняття рішень.   В курсі розглядаються моделі і методи розпізнавання образів та класифікації, моделі і алгоритми навчання та самонавчання.

Дисципліна входить до переліку обов’язкових компонент освітньої програми  спеціальності 122 – Комп’ютерні науки.