Курс cприяє професійній підготовці здобувачів освіти.

Вивчається синтаксис мови програмування Ruby.

Аналізуються специфічні для серверного програмування структури даних.

Засвоюється техніка об'єктно-орієнтованого програмування засобами Ruby/