Предметом вивчення  навчальної дисципліни є розвиток образного бачення та мислення, відчуття пропорцій і тону, конструктивної будови, освоєння навичок практичної роботи з графічними матеріалами. Основи теорії рисунка необхідні для розуміння і засвоєння елементів мови графічного мистецтва.