Композиція це творчий процес створення твору мистецтва від початку до кінця, від появи задуму до його завершення, також це комплекс засобів для розкриття змісту картини, заснований на законах, правилах і прийомах які слугують найбільш повному, цілісному і виразному вирішенню задуму. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти вивчають історичні етапи становлення композиції в сфері образотворчої діяльності; основні закони теорії композиції; види, закони, правила, прийоми й засоби композиції; стадії та вимоги щодо художньої-образної побудови композиції; у студентів формується творчий підхід до ескізування та виконання композиції в галузі образотворчого мистецтва. Вивчення предмету допоможе студентам оволодіти професійною майстерністю і вмінням використовувати набуті знання в подальшій творчій діяльності.