Курс «Гурткова та факультативна робота з історії в школі» має дві основні мети. Перша – це набуття студентами знань та навиків, які стосуються організації гурткової роботи у закладі освіти, засвоєння методики організації учнівської пошуково-дослідницької діяльності, спрямованої на поглиблення знань учнів та забезпечення профільного навчання.У предметних гуртках продовжується робота, початки якої закладені на уроках з відповідних дисциплін. Винесення за межі уроку розгляду окремих питань, проведення наукового дослідження, - підвищує інтерес учнів до предмета, забезпечує ефективність та результативність роботи вчителя.