2), а також вміти зіставляти й аналізувати лінгвістичні явища сучасної літературної польської мови з відповідними явищами української мови.