Вивчення навчальної дисципліни сприяє формуванню та розвитку (1) поглибленого знання про зміст і характер трансформаційної кризи у міжнародних відносинах к.ХХ-поч.ХХІ ст., пов’язаних із стохастичною еволюцією Вестфальської системи та її відгалуження – Ялтинсько-Потсдамської; (2) оновленого уявлення про еволюцію ролі старих і нових центрів геоекономічного та геополітичного впливу у різних регіонах світу та дослідницького аналітичного інструментарію науковців-політологів;(3) системному розумінню  і практичному баченню у молодих дослідників проблем регіонального розвитку і позиції України в ЦСЄ і ширше як геополітичного актора в Європейському політичному просторі з продукуванням можливих сценаріїв, зокрема після завершення російсько-української війни як на короткострокову, так і середньострокову перспективу.