Курс викладається студентам у весняному семестрі 2го курсу за спеціальністю "Екологія" першого рівня вищої освіти. Призначений для ознайомлення студентів з принципами та основними аспектами ефективної комунікації, запобігання та ефективного вирішення конфліктів. Опанування практичними навичками за компетентностями курсу покликане підвищити конкурентоспроможність майбутніх фахівців на ринку праці та запобігати емоційному вигоранню фахівців.