Курс викладається для магістрантів першого року навчання за спеціальністю "Політологія".

Курс охоплює вивчення основних теоретичних підходів, за допомогою яких досліджуються процеси європейської інтеграції в цілому та діяльність інститутів ЄС зокрема, історичні етапи формування ЄС, основні правові засади, компетенції основних та допоміжних органів ЄС,   політики Євросоюзу та його взаємини з Україною.