Актуальність вивчення дисципліни “Рекламний менеджмент в туризмі” зумовлена величезною роллю реклами у формуванні поведінки споживача, а також розвитком сфери готельних послуг та національного й міжнародного туризму. Пропонованою програмою передбачено вивчення рекламних дій, зв’язків, відносин у сфері готельного бізнесу та туризму, що мають місце в Україні, демократизують суспільне життя нашої держави, сприяють інтенсифікації ринкових перетворень.