Метою дисципліни "Міжнародне право" є формування у студентів знань щодо основних категорій, норм та інститутів  міжнародного права; навичок міжнародно-правового праворозуміння та роботи з міжнародно-правовими документами.