Вивчення студентами теоретичних основ і практичних аспектів педагогічної відповідальності і доброчесності вчителя-дослідника є надзвичайно актуальним, тому є невід’ємною частиною підготовки майбутнього вчителя початкових класів.