ознайомлення з сучасним станом розвитку комп'ютерної техніки, призначенням та можливостями сучасних інформаційних технологій,  формування знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного застосування сучасних інформаційних технологій та використання прикладного програмного забезпечення для розв’язку різноманітних науково-технічних задач за фахом.