Навчальна дисципліна «Практична граматика другої іноземної мови» належить до циклу професійної підготовки, дисциплін вільного вибору студентів – фахівців зі спеціальності 035 Філологія за освітньою програмою «Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови». Основними організаційними формами навчання є практичні заняття. Курс викладається німецькою мовою.