Предметом вивчення дисципліни є інститут адвокатури в Україні, у тому числі суб'єкти, що її здійснюють, вимоги до них, принципи і умови здійснення адвокатської діяльності.

Навчальний курс спрямований на формування у студентів сучасного погляду на: професiю адвоката та її мiсце у забезпеченнi прав та охоронюваних законом iнтересiв громадян i юридичних осiб; її значення та роль у побудовi демократичної i правової держави; вироблення свiдомого i вiдповiдального ставлення до майбутньої професiї; принципи та органiзацiйні форм дiяльностi адвокатури, гарантiй адвокатської діяльності, адвокатської етики та особливості захисту прав громадян України.

 Курс має висвітлити стрижневі та дискусійні проблеми в цій галузі діяльності юристів і бути спрямованим на формування у студентів творчих здібностей і навичок засвоєння викладеного матеріалу.