Дисципліна спрямована на засвоєння знань з теорії і практики управлінської діяльності щодо впровадження та використання технологій лідерства, менеджменту управління, а також здійснювати аналіз ситуативних чинників, що обумовлюють вибір ефективного стилю лідерства в організації роботи фізичного терапевта та ерготерапевта.