Практичний курс оркестрової діяльності для спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво).