викладання навчальної дисципліни «Цивільний захист населення» - формування у студентів системних компетенцій та знань, необхідних для вирішення питань цивільного захисту у відповідній виробничій сфері та повсякденній діяльності, здатності впроваджувати досягнення науково-технічного прогресу та інноваційні проекти, що спрямовані на попередження та відвернення надзвичайних ситуацій на об’єктах суб’єктах господарювання, ліквідацію ïx наслідків та оперативне надання допомоги потерпілим.