Метою вивчення навчальної дисципліни «Історичні портрети видатних особистостей країн Центральної  та Східної Європи Нового та новітнього часу» є формування сучасного рівня обізнаності про місце видатних особистостей в історії країн Центральної та Східної Європи ХVI–ХХ ст., їхню роль у політичному та соціокультурному житті східноєвропейських держав у Новий та новітній часи, що сприятиме поглибленому вивченню проблем вітчизняної та зарубіжної історії крізь призму розуміння історичної діяльності видатних особистостей. Висвітлення та обґрунтування мотиваційної складової у поведінці видатних особистостей дозволить збагнути глибину історичних наслідків діяльності відомих політиків, реформаторів, військових і культурних  діячів країн Центральної та Східної Європи у  ХVI–ХХ століттях.