Декоративно-прикладне мистецтво як важлива галузь художньої культури є основою для розвитку особистісно-ціннісного ставлення студентів творчих спеціальностей до мистецтва, здатності до сприймання, розуміння і творення художніх образів, потреб в художньо-творчій самореалізації і духовному самовдосконаленні. Декоративно-прикладне мистецтво входить до складу професійно-орієнтованих дисциплін і його вивчення є необхідною умовою для формування фахової майстерності бакалаврів у галузі образотворчої діяльності. Програма курсу «Декоративно-прикладне мистецтво» розроблена відповідно до навчального плану.