Навчальна дисципліна "Авторська книга" спрямована на формування ключових навичок та знань для успішного впровадження сучасних комп'ютерних технологій у дизайні та інженерії. Студенти отримують теоретичні знання у галузі комп'ютерної графіки та технічного проектування, а також практичні навички роботи з інструментами проектування. Дисципліна розвиває творче мислення та готує студентів до викликів сучасного інформаційного суспільства, сприяючи їхньому вивченню інноваційних методів та стратегій проектування. За допомогою цієї дисципліни студенти отримують глибоке розуміння технічних та творчих аспектів комп'ютерного проектування, що є важливими для їхньої успішної кар'єри в сучасному виробничому та технічному середовищі.