На сучасному етапі розвитку суспільства соціологія стає науковим орієнтиром в усвідомленні людиною сутності соціальних процесів, механізмів і закономірностей їх удосконалення. Дисципліна “Соціологія” дає можливість ознайомити студентів кафедри ДПОМ із суспільством як системним утворенням, розібратися в сутності його структурних елементів, простежити взаємозв’язок між ними. Значна увага тут приділяється ролі людського потенціалу в суспільстві, проблемам взаємовідносин людини та соціуму, гармонізації цього процесу