Дисципліна "Академічний рисунок" розроблена для поглибленого вивчення технік та творчих аспектів образотворчого мистецтва серед студентів. Вона сприяє подальшому вдосконаленню навичок ручного зображення та створенню художніх робіт з використанням різноманітних технік.

Основний блок курсу спрямований на розширення технічних знань студентів, таких як використання лінії, тіні, світлотіні та перспективи. Студенти систематично опановують матеріали та інструменти, досліджуючи їх потенціал для втілення власних творчих концепцій. Підкреслюється значущість розвитку моторики руки та зорової пам'яті, що є ключовими елементами для високоякісного ручного зображення.

Другий блок курсу ставить завданням розвинути індивідуальні творчість та стиль студента. Через удосконалення аналітичних та критичних навичок, студенти не лише вивчають та адаптують художні принципи, а й навчаються визначати та реалізовувати власні художні концепції.

Особливий акцент приділяється передачі вагомості отриманих знань. Студенти не лише освоюють технічні аспекти, а й розвивають здатність використовувати їх для власного художнього висловлення. Курс створений так, щоб надати студентам можливість не лише володіти мистецтвом рисунка, а й вирізнятися високою естетикою та індивідуальним художнім підходом у своїх творах.