Навчальна дисципліна “Філософія” займає провідне місце в системі підготовки висококваліфікованих спеціалістів  у галузі ДПОМ. Вивчення курсу “Філософія” передбачає опанування студентами певним рівнем знань про сутність світоглядного рівня знань та його функціонування в суспільному житті. Важливим завданням є навчити студентів орієнтуватися в основних філософських школах, концепціях, історичному філософському процесі, сучасному духовному житті.