Мета вивчення дисципліни – надання студентам знань про принципи та методи класичної обробки кольорових металів та розробка власних виробів із застосуванням різних ювелірних технік. Розвинення творчих здібностей для застосування їх на практиці.